Οικολογία

Αποτελεί γεγονός ότι το υγραέριο είναι καύσιμο απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το υγραέριο εκπέμπει 15-27% λιγότερα γραμ./χλμ. αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη βενζίνη.

 

Με τη χρήση υγραερίου αποδεδειγμένα επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, NOx), αφού το υγραέριο εκπέμπει μόνο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οξείδια του αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς). Μάλιστα τα επίπεδα εκπομπής σε διοξείδιο του άνθρακα είναι κατά πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, όπως και οξείδια του αζώτου που παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και του μαζούτ περιέχουν επίσης μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του European Emission Test Programme (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δοκιμής για τους ρύπους), τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο εκπέμπουν κατά 11% λιγότερο CO2 σε σχέση με τα βενζινοκίνητα. Ενώ σε ό,τι αφορά τα NOx, το LPG υπερτερεί της βενζίνης, εκπέμποντας λιγότερα NΟx/χλμ. κατά 68%.

Δεν είναι τυχαίο ότι το υγραέριο (LPG) συχνά αποκαλείται «πράσινο καύσιμο». Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα LPG με υγραέριο είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με κοινά καύσιμα.